Dit is de homepage van Nemjit Beheer BV, eigendom van Tijmen Vinke. Te zijner tijd zal hier informatie te vinden zijn over de activiteiten waarin Nemjit deelneemt.